Ważne pytanie

Piątek, XX Tydzień Zwykły, rok II, Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

Tylko wtedy, gdy szczerze pytamy, jest odpowiedź i jest szansa, aby wypełnić to, co słyszymy. Tam była nieszczerość. Zamknął usta jednym, a inni chcieli na tym skorzystać. Od samego początku pytanie o sprawy najistotniejsze było zbudowane na podważaniu tego, co najistotniejsze.

Pytaj szczerze, bez podstępu. Pytaj, aby pogłębić swą wiedzę, aby wzrastać. Pytaj, ale inaczej niż ci. Jest pytanie, jest odpowiedź. Nie mogło być innej. Jedynie przykazanie miłości Boga i bliźniego obowiązuje wierzących w Boga. Prawo i Prorocy opierają się na tym przykazaniu i jest ono podstawą całego naszego życia.

Miłuj i czyń, co chcesz! Miłuj, ale naprawdę. Miłuj, jak Bóg przykazał! Miłuj Boga i bliźniego, bo nie można rozdzielić tego nakazu! Bo to jedność wypływająca z nakazu Boga.