Według Słowa Bożego

Niedziela, III Tydzień Zwykły, rok C, Łk 1,1-4;4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

 

Czy jestem świadkiem i sługą słowa Bożego?
Czy codziennie sięgam po Biblię, starając się wsłuchiwać w to, co mówi do mnie Bóg?
Czy słucham uważnie Słowa Bożego, czytanego podczas mszy?
Czy słowo to przemienia moje serce, a co za tym idzie, myślenie i postępowanie wobec bliźniego?
Czy czuję się zjednoczona z każdym człowiekiem mojego Kościoła?
Czy mam też świadomość, iż grzech jednego z nas narusza lub zrywa wspólnotę braterską?

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobra nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”.

Nie ulega wątpliwości, iż dar Ducha Pańskiego sam Pan Jezus udzielił Kościołowi, ponieważ bez Ducha martwe okazałyby się słowa, które słuchamy podczas czytań niedzielnych czy w dni powszednie, albo kiedy sięgamy po Pismo Święte.

Boże Ojcze, bądź uwielbiony.
Jezu Chryste, bądź uwielbiony.
Duchu Święty, bądź uwielbiony.
Trójco Święta, bądź uwielbiona.

Panie Jezu, wspomóż mnie, abym na co dzień żyła Twoim Słowem i autentycznie odczuwała jedność z moimi siostrami i braćmi. Boże, przymnóż mi wiary.


Wierzę

Wiem że twoje Słowo jest mieczem
bo jestem rozcięty na dwoje

Wiem że ofiaruję prawdziwe Ciało i Krew
z buntu mojej krwi i mojego ciała

Wiem że twoje Królestwo jest ziarnem
bo mnie rozdziera gdy rośnie

Wiem że jesteś Światłem
bo nic nie widzę

Wiem że jesteś Drogą
nie wiem dokąd idę

Wiem że jesteś Życiem
przecież umieram

x. Janusz St. Pasierb