Wezwanie

Niedziela, XXI Tydzień Zwykły, rok A, Mt 16,13-20

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam o wyznaniu wiary przez Apostołów. Głównych bohaterem jest jednak św. Piotr. To jego Jezus wybiera na głowę swojego Kościoła, mimo że znał jego słabości i wiedział, że w przyszłości wyprze się swojego Mistrza.

Każdy z nas tworzy Kościół. Każdy z nas ma być jak skała – dzięki swoim dobrym uczynkom sprawimy, że nasz Kościół będzie mocniejszy. Jezus wzywa dziś każdego z nas, abyśmy wspólnie budowali Jego Kościół. On nas nie pozostawi samych i pomimo przeciwności da nam siłę potrzebną do naszego wytrwania i ciągłego wyznawania wiary.