Wezwanie

Niedziela, III Tydzień Zwykły, rok B, Jon 3, 1-5.10

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

 

Moc słowa Bożego jest niesamowita. Podczas konstruowania świata Bóg wypowiadał słowo i poszczególne elementy Jego zamysłu stawały się. Jonasz ledwie szedł jeden dzień przez Niniwę, głosząc słowo Boga – choć, by obejść całe miasto, potrzebował trzech dni – i ludzie uwierzyli Bogu. W każdej Eucharystii, podczas każdego spotkania ze słowem Boga coś się staje. Czy to jest moje nawrócenie?