Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

Zanim Pan Jezus pojawił się na ziemi, Jego przyjście zapowiadali prorocy. Uczniowie, czyli ci szczególnie wybrani i umiłowani przez Jezusa, wiedzieli więc o Nim wcześniej i czekali na Niego. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o Filipie i Natanaelu. Pierwszy z nich wezwany przez Pana Jezusa, by stać się Jego uczniem, spotyka drugiego z bohaterów dzisiejszego Słowa Bożego - Natanaela i chce mu zaświadczyć o Jezusie. Początkowo nieufny Natanael usłyszał, że Pan Jezus zobaczył go pod drzewem w chwili spotkania z Filipem, chociaż tego drzewa nie było widać z miejsca, w którym przebywał Jezus. To wyznanie poruszyło Natanaela i on również uwierzył, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Obaj, Filip i Natanael przyjęli z wiarą, że Jezus jest tym, którego ogłosili prorocy i na którego czekają od wieków. A ponieważ uwierzyli, Pan Jezus obiecał, że zobaczą otwierające się niebo z aniołami.

My również jesteśmy wezwani do bycia uczniami. Tyle już lat każdy z nas słyszał o Panu Jezusie. Od rodziców, babci i dziadków, od księży, od pani katechetki na lekcjach religii. Postarajmy się dzisiaj zobaczyć Jezusa. Wzbudźmy w naszych sercach ogromne pragnienie poznania Go i pójścia za Nim. Pan Jezus będzie się o nas troszczył, my będziemy Go coraz lepiej poznawać, a przez to piękniej żyć.

 

Różaniec dla dzieci codziennie o 17:25 w Radio Profeto. Zapraszamy do wspólniej modlitwy.