Wezwanie do nawrócenia

Środa, I Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Łk 11,29-32

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz".

 

Gdy Jonasz wezwał Niniwę do nawrócenia, mieszkańcy miasta usłuchali jego głosu i nawrócili się. Niestety pokolenie współczesnych Jezusowi, nie przyjęło w pełni Jego nauczania. I choć było ono poparte znakami i cudami, pozostali zatwardziali w swoim złym postępowaniu. Możemy teraz my sami postawić sobie pytanie: a jaka jest nasza postawa? Czy jesteśmy gotowi przyjąć nauczanie Jezusa w całej pełni? A może tylko kiwamy głowami i przechodzimy obojętnie wobec Jego słów. Wielki Post jest czasem refleksji i nawrócenia. Może nosimy w sobie jakiś ciężar, jakiś niewypowiedziany grzech. Albo uwikłani jesteśmy w zło. Spróbujmy stawić temu czoła. Zaufajmy Jezusowi. Jego wezwanie do nawrócenia, nie jest potępiające, ale jest zaproszeniem kochającego Boga, który chce nas wyzwolić z niewoli grzechu i dać nam szansę nowego życia.