Wezwanie do zachowania przykazań

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Pwt 4,1.5-9

Mojżesz powiedział do ludu: "A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków".

 

W dzisiejszym czytaniu Mojżesz wskazuje Izraelitom na konieczność przestrzegania Prawa, które pochodzi od Boga. Stanowi ono ogromne bogactwo, którym Pan obdarzył naród wybrany. Przestrzeganie przez Izraelitów Prawa było wyrazem przywiązania do Boga i bliskości z Nim. Stanowiło swoistą drogę życiową, zbudowaną na dziesięciu przykazaniach. Interpretacja tych przykazań i ich stosowanie na co dzień w sposób literalny było w ich rozumieniu wypełnianiem woli Bożej.

Filarem budowania jakiegokolwiek porządku jest przestrzeganie prawa. Wielkość każdej społeczności wyraża się po pierwsze w jakości systemu prawnego, a po drugie w sposobie, w jaki to prawo jest stosowane i przestrzegane. Tak też rozumie to chrześcijańska filozofia, która podkreśla, że prawo powinno być sprawiedliwe i służyć człowiekowi, jego zaś interpretacja to przede wszystkim “duch”, a nie “litera”.

Dziesięć przykazań Bożych, otrzymanych przez Mojżesza na kamiennych tablicach, w dalszym ciągu pozostaje podstawą, na której budowane są systemy prawne na całym świecie: szacunek dla życia, respekt wobec rodziców, cudzej własności czy godności ludzkiej osoby itd. One nic nie straciły na wartości czy świeżości, bo najsprawiedliwszy system to ten, który pochodzi od Boga.