Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".

 

Czy może być wspanialsza wiadomość!? Pan Jezus właśnie ogłosił trzy fantastyczne dla mnie wiadomości:

1. BARDZO MOCNO MNIE KOCHA!
2. JESTEM JEGO PRZYJACIELEM!
3. TO ON SAM MNIE WYBRAŁ!

Nie wiem, jak Ty, ale ja jestem pod takim wrażeniem, że nie wiem, co powiedzieć! Usłyszeć od samego Boga, że jesteś ukochany, jesteś wybrany i jesteś w gronie Jego przyjaciół, to jest najwspanialsza nowina!

On zachęca nas, abyśmy kochali innych tak, jak On nas ukochał. I zapewnia, że Jego Tata da nam wszystko, o co Go prosić będziemy w Imię Jezusa!

Niech się tak stanie! Amen.