A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.


     To wiadomość jak z telewizji: Antychryst. Dzieje się coś złego: obrażają się, biją, zabijają. Wydaje się, że tak wygląda nasza rzeczywistość. Jednak to nie cały świat – to tylko dobry PR (piar) diabła. Pośród tego zła jest o wiele więcej dobra. Tak też jest i w tym liście św. Jana, ale jak tylko słyszymy Antychryst – to zapalają nam się oczy. I nie zwracamy uwagi na to, że jesteśmy dziećmi żyjącymi i mającymi żyć w miłości, która realizuje się w przykazaniach. Bądź i ty świadkiem tego.

 

Zobacz inne komentarze ks. Daniela