Wiara czyni cuda!

Czwartek, XIII Tydzień Zwykły, rok I, Mt 9,1-8

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: „On bluźni”. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy też powiedzieć: "Wstań i chodź"? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

 

Bardzo lubię ten fragment Ewangelii. Oto przynoszą do Jezusa paralityka, a On widząc ich wiarę, dokonuje cudu uzdrowienia.

Bardzo ciekawe, że to nie wiara paralityka była tutaj kluczowa, ale tych, którzy go przynieśli. Bardzo się cieszę, gdy ktoś zapewnia mnie o swojej modlitwie. Bo ja często nie wierzę, że coś może się w moim życiu zdarzyć. Ale ktoś mówi: ja będę się modlił za ciebie, a ty spróbuj zaufać. I przez wzgląd na wiarę tej osoby, która się wstawia w mojej intencji, dzieją się cuda...

Panie, dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy modlą się za mnie. Dziękuję za ich wiarę i obiecuję, że będę modlił się za nich.