Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga". Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie". Rzekła Marta do Niego: "Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Rzekł do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?". Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat".

 

Marta zarówno w opowiadaniu o wskrzeszeniu Łazarza, jak i w opisie wizyty Syna Bożego w jej domu, jawi się przede wszystkim jako osoba energiczna i nastawiona na czyn. Gdy Jezus odwiedza ją i jej siostrę Marię, natychmiast rzuca się w wir zajęć, aby usłużyć jak najlepiej Gościowi. Natomiast jej siostra Maria, wykorzystuje wizytę Mistrza z Nazaretu, aby zaczerpnąć jak najwięcej z Jego nauki, wsłuchując się uważnie w każde Jego słowo. Gdy umiera Łazarz, Maria opłakuje brata w domu, natomiast Marta biegnie do Jezusa, aby wykrzyczeć w emocjach swoje niezadowolenie z faktu, że ich Boski Przyjaciel przychodzi tak późno. Jednocześnie ani przez chwilę nie wątpi w Jego boskość i ufa, że jej wołanie zostanie wysłuchane: „Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.

Religijność Marty jest przeciwieństwem religijności Marii. Jest ona daleka od kontemplacji i mistycznych uniesień. To kobieta pełna energii i gotowa do działania. Nie oznacza to jednak, że jej wiara jest słaba. Przecież to ona wyznaje: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”.

Jezus co prawda bardziej pochwala zrównoważoną wiarę Marii: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”, ale jednocześnie jest w ciągłym dialogu z Martą i nigdy jej pytań nie pozostawia bez odpowiedzi.