Wiara jest łaską

Czwartek, XXII Tydzień Zwykły, rok I, Kol 1,9-14

Bracia: Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście – przez całą mądrość i duchowe zrozumienie – doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.

 

Wiara jest łaską. My wierzący powinniśmy się modlić za siebie nawzajem. Owoce dojrzale przeżywanej wiary są bezcenne. Nic lepszego na świecie i w niebie nie może nas spotkać niż poznanie woli Bożej. Dlatego pojawiają się siły ziemskie i pozaziemskie nieprzychylne naszemu szczęściu, które będą różnymi sposobami próbować nam odebrać przywilej wiary. Niech potęga Bożej chwały jednoczy nas i uzdalnia do życia prawdziwego, życia świętych w światłości.