Wiara konsekwentna

Czwartek, I Tydzień Adwentu, rok I, Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

W szkole Jezusa dziś lekcja z budownictwa. Jezus proponuje budować na solidnym fundamencie. Budowla postawiona na takim fundamencie jest bezpieczna. Żadne warunki zewnętrzne nie poradzą sobie z uszkodzeniem domu. Skała jest doskonałym fundamentem. Jezus nieprzypadkowo zbudował Kościół na Skale. Powiedział do Szymona: Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą. Wspólnota, którą założył Jezus, jest trwała dzięki urzędowi Papieża. On zachowuje jedność i trwałość w mocy działającego Ducha Świętego. Dziękujemy za świętych papieży ostatnich wieków. Za ich konsekwentną wiarę i trwanie w prawdzie Ewangelii. Dzięki nim Chrystus jest żywy i obecny w naszych sercach.