Wiara w Boga

Niedziela, VI Tydzień Zwykły, rok A, Syr 15,15-20

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochowanie wierności zależy od Jego upodobania. Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się spodoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, ma ogromną władzę i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją – On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu On nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

 

Wiara w Boga i wiara Bogu to świadomie wybrany pewien styl życia. Nie po to, żeby Bóg mnie kochał, ani nie po to, by spełniał moje prośby. Nie. Prawdziwa miłość jest za nic. Dlaczego więc On mnie kocha? Bo inaczej nie potrafi. Dlaczego ja kocham Jego? Podobnie – bo inaczej nie potrafię.