Wiara w Boga

Sobota, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,27-28

Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają».

 

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii podkreślił, że najważniejszym elementem naszego życia jest wiara w Boga, słuchanie Słowa Bożego, które pomaga nam dokonać prawidłowego wyboru naszej drogi życiowej, życie według tego Słowa.

Święty Paweł w liście do Galatów rozwinął słowa Jezusa: „Zrozumiejcie, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo, widząc, że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: «W tobie będą błogosławione wszystkie narody». I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze”.

Rozważajmy Słowo Boże, żyjmy według jego wskazań, a będziemy usprawiedliwieni w oczach Boga.