Widząc ich wiarę...

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu, rok II, Łk 5,17-26

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczają ci się twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź?" Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

 

Ilekroć czytam lub słyszę ten fragment Ewangelii, zawsze myślę to samo: jak wielką moc ma modlitwa wstawiennicza.

Jest "tylko" i "aż" jeden warunek: człowiek, który wstawia się za innymi, musi kochać i wierzyć. To właśnie miłość kazała "czterem" szukać ratunku dla "jednego", wiara zaś zaprowadziła ich do Jezusa.

Warto też zadać sobie przy tej okazji pytanie, czy mam takich "czterech" obok siebie, którzy wstawią się za mną u Jezusa, ale i czy ja dla kogoś jestem jednym z tych "czterech", czy na tyle kocham, by szukać, nie ustawać, by doprowadzić do Jedynego Lekarza.