Ks. Michał Olszewski SCJ: Jezus, który jako sługa pada przed Apostołami, pokazuje, że na nic największe świętości, na nic nasze pobożności, na nic odprawione Msze św., jeżeli wpierw nie widzimy drugiego człowieka, jeśli z tego Wieczernika, z tych Eucharystii nie wypływa miłość do drugiego człowieka, jeśli nie stajemy się sługami drugiego człowieka.

O. Michał Legan OSPPE: Kościół pokazuje nam dzisiaj, że Eucharystia może być sprawowana na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest sposób sakramentalny, którego dokonują kapłani przy ołtarzu, innym sposobem jest służba. Ale to będzie ta sama Eucharystia, czyli dawanie siebie z miłości.

___
J 13, 1-15