A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha”.

 

Przeżywając czas Adwentu, wpatrujemy się w postać Jana Chrzciciela. Chrystus mówi o nim, że jest największym z ludzi. Jego wielkość bierze się z tego, że całe swoje życie podporządkował Bogu. Jest tym, który ma otwarte uszy i otwarte serce. Jest tym, który innych prowadzi do Boga. Nie koncentruje ludzi na sobie, bo wie, że prawdziwe szczęście daje tylko Bóg.

Uczmy się od Jana Chrzciciela szczerze i ufnie szukać Boga w swoim życiu.

Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystkich, którzy prowadzają mnie do Ciebie.