Wierność

Wtorek, XXIX Tydzień Zwykły, rok I, Łk 12,35-38

Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

 

„Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających”. Co przez te słowa pan Jezus chce powiedzieć do Ciebie i do mnie? Pan Jezus prosi nas o nieustanne bycie przy nim. O taką naszą wierność. O to abyś zawsze był blisko miłości. Kiedy tak będziemy żyć z pewnością niebo będzie dla nas otwarte.