Wierność Boga

Niedziela, V Tydzień Wielkiego Postu, rok B, Jr 31,31-34

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

 

Fundamentem przymierza Boga z ludźmi była i jest wierność. Nie dajemy rady, choć bierze nas za rękę niczym ojciec dziecko, wyciągając nas z naszych rozmaitych „egiptów”. Nie dajemy rady, choć jest naszym Panem i Bogiem.

Jego na krzyżu przelana Krew najdoskonalej pozwala zrozumieć Jego wierność. Już wyraźniej się nie da pokazać, jak On nas kocha.