Wierność do końca

Poniedziałek, Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, rok II, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Krótki fragment opisujący scenę pod krzyżem to „ewangelia wierności”, szkoła wytrwałości do końca. Tak potrafią tylko ci, którzy kochają. Prawdziwa miłość weryfikuje się w cieniu krzyża. Tak było na Golgocie i tak jest w XXI wieku. Pierwszą nauczycielką takiej wiernej miłości jest dla nas Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka.