Wierność do końca

Czwartek, Najśw. Maryi Panny Bolesnej (15 września), rok II, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Krótki fragment opisujący scenę pod krzyżem to „ewangelia wierności”, szkoła wytrwałości do końca. Tak potrafią tylko ci, którzy kochają. Prawdziwa miłość weryfikuje się w cieniu krzyża. Tak było na Golgocie i tak jest w XXI wieku. Pierwszą nauczycielką takiej wiernej miłości jest dla nas Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka.