Wierzcie we Mnie

Piątek, Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika (8 maja), rok A, J 10,11-16

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz».

 

„Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” Wierzcie we Mnie, wierzcie moim słowom, wierzcie, że spełnię dane Wam obietnice, wierzcie! Wierzcie! Jak echo odbija się to słowo w uszach i sercu: Wierzcie!... Cała Ewangelia jest tym wołaniem Boga do człowieka: Wierzcie! ... Wierzcie w Miłość, wierzcie w Prawdę, wierzcie w Jezusa i Jezusowi... Bo to On jest Mesjaszem, Synem Bożym, jedyną Prawdą, Drogą i Życiem.

Życie nasze to wędrówka do Ojca, a bramą, przez którą trzeba nam przejść, jest Jezus. Drogą, po której trzeba nam iść, jest Jezus. Prawdą, którą trzeba odkrywać, której trzeba nam się uczyć, którą trzeba nam żyć, której należy pragnąć, szukać i kochać, jest Jezus. Życiem, które „daje życie”, czyli Życiem mojego życia, życiem prawdziwym, pełnym, wiecznym, jest Jezus. Jezus, Pan mój i Bóg mój, Wszystko moje! I nie ma innej drogi, innej prawdy i innego życia, które prowadziłyby do Ojca poza Jezusem. Poza Jezusem nie ma żadnego innego imienia, w którym bylibyśmy zbawieni. Nie ma.

Dlatego jeszcze dziś, tu i teraz, Jezus zaprasza nas, aby uwierzyć, uwierzyć Słowu, uwierzyć Jemu, zaufać, bo obietnica życia wiecznego w domu Ojca, którą nam pozostawia, jest dla tych, którzy Mu ufają. Ufają do końca.


O Duchu Święty, przyjdź, rozlej w naszych sercach dar wiary i nadziei, tak wielkiej nadziei i miłości, które już tu na ziemi pozwolą nam smakować radości nieba. Amen.