Wierzmy w Ewangelię

Poniedziałek, I Tydzień Zwykły, rok II, Mk 1,14-20

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

Ewangelia jest niczym innym jak Słowem Boga skierowanym do nas. Słowo Boże jest stale aktualne, mimo że zostało napisane bardzo dawno temu. Poprzez to Słowo Pan Bóg daje nam wskazówki dotyczące naszego życia, a także pragnie nas przygotować na to, co się wydarzy, czyli koniec świata i życie wieczne.

Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii prosi nas, abyśmy się nawracali, czyli każdego dnia byli blisko Niego, spotykali się z Nim na Mszy św. i czynili dobro. Prosi także, byśmy wierzyli w Ewangelię, w Słowo Boga. Ewangelia nazywana jest Dobrą Nowiną, ponieważ mówi o wielkiej miłości, jaką Pan Bóg darzy człowieka i o zbawieniu, dzięki któremu zamieszkamy u Boga. 

Wszyscy bardzo chcemy być zbawieni i Pan Jezus podpowiada nam, jak to zrobić. Czytajmy Pismo Święte i wierzmy w Ewangelię. W ten sposób jesteśmy wierni Bogu, a Królestwo Niebieskie jest blisko. :)