Wierzmy w Ewangelię

Poniedziałek, I Tydzień Zwykły, rok II, Mk 1,14-20

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

 

Ewangelia jest niczym innym jak Słowem Boga skierowanym do nas. Słowo Boże jest stale aktualne, mimo że zostało napisane bardzo dawno temu. Poprzez to Słowo Pan Bóg daje nam wskazówki dotyczące naszego życia, a także pragnie nas przygotować na to, co się wydarzy, czyli  na koniec świata i życie wieczne.

Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii prosi nas, abyśmy się nawracali, czyli każdego dnia byli blisko Niego, spotykali się z Nim na Mszy św. i czynili dobro. Prosi także, byśmy wierzyli w Ewangelię, w Słowo Boga. Ewangelia nazywana jest Dobrą Nowiną, ponieważ mówi o wielkiej miłości, jaką Pan Bóg darzy człowieka, i o zbawieniu, dzięki któremu zamieszkamy u Boga.

Wszyscy bardzo chcemy być zbawieni i Pan Jezus podpowiada nam, jak to zrobić. Czytajmy Pismo Święte i wierzmy w Ewangelię. W ten sposób jesteśmy wierni Bogu, a królestwo niebieskie jest blisko. :)