Wierzymy w Boga

Sobota, VI Tydzień Wielkanocny, rok II, J 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

 

Mówimy, myślimy, że wierzymy w Boga. Cóż to znaczy? Przecież to takie odległe, nie do ogarnięcia. Skąd mamy taką wiarę? Czy naprawdę wierzymy, że Jezus jest Zbawicielem?

Jezus Chrystus urodził się na ziemi jako człowiek, ale jednocześnie jako Syn Boży. Jego nauki zostały spisane przez świadków. Jego życie, działalność przybliżają nam Boga Ojca, do którego odwołuje się w całym swoim nauczaniu. Wspólnotowa bliskość Jezusa z nami – poprzez nasz udział w założonym przez Chrystusa Kościele – pozwala bardziej zrozumiale ogarnąć tajemnicę wiary. Wiara w zmartwychwstałego Jezusa, przyjęcie Go jako naszego Pana, życie według Jego nauki to wiara w Boga Ojca

Poprzez bliskość z Jezusem, wręcz intymną, jesteśmy przez Ducha Świętego z Nim złączeni. Pan Jezus po to umarł na krzyżu, żeby nas zbawić, uwolnić nas od naszych grzechów i doprowadzić do życia wiecznego. I o to przede wszystkim powinniśmy prosić Ojca w Jego imię. To jest cel i sens naszego życia tu na ziemi. 

Wszyscy wierzący w Chrystusa powierzamy w modlitwie siebie i swoich bliźnich Bożej opatrzności, modląc się o zdrowie oraz o pomyślność i pokój w rodzinie. Modlimy się w imię Jezusa, kiedy prosimy o odpuszczenie grzechów własnych i cudzych, o wzrost w łasce, o dary Ducha Świętego, o życie wieczne. Pan Jezus bardzo nas zachęca, żebyśmy modlili się w Jego imię: "Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna". Bądźmy ufni.