Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?». I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

 

Więzy krwi określają stosunek pokrewieństwa między osobami. Są jednak takie znajomości czy przyjaźnie, które bez więzów krwi (dosłownie) pozwalają się traktować jak bracia. Nie mając wspólnych przodków, można być dla siebie jak bracia lub siostry.

Jezus również przekracza tradycyjne rozumienie więzów krwi. Dla Niego bratem czy siostrą jest każdy, kto pełni wolę Boga. Możesz powiedzieć o sobie, że jesteś bratem Jezusa?