Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Stadnikach

Uroczystości Wigilii Zesłania Ducha Świętego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach rozpoczną się o godz. 19.30. Konferencję wygłosi ks. Zdzisław Płuska SCJ. Modlitwę uwielbienia oraz modlitwę wstawienniczą o wylanie Ducha Świętego poprowadzi wspólnota Effatha ze Staniątek. Czuwanie w wigilię Pięćdziesiątnicy zakończy uroczysta Msza św. z kazaniem ks. Dariusza Lewczaka SCJ.

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

Zielone Świątki, jak popularnie mówi się o uroczystości Zesłania Ducha Świętego, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych, a uroczyste liturgie sprawowane w sobotni wieczór swoim charakterem przypominają celebracje Wigilii Paschalnej.

Za pobożne, publiczne odmówienie tego dnia całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…" można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.