Władza

Niedziela, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, rok C, 2 Sm 5,1-3

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: ”Oto my, kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: "Ty będziesz pasł mój lud, Izraela, i ty będziesz wodzem dla Izraela”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

 

Jeśli masz jakąkolwiek władzę, to masz paść lud, a nie go wykańczać; być jego przewodnikiem, a nie krwiopijcą; trwać z nim w przymierzu przez Bogiem, a nie powodować od Boga odejście. Bóg nie daje Ci jakiejkolwiek władzy na zawsze. W każdej chwili wszystko się może zmienić. I co wtedy?