Właściwy sposób

Niedziela, XXIX Tydzień Zwykły, rok B, Mk 10,35-45

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Jak wiele jest w moim życiu uproszczonych osądów i płomiennych deklaracji! Tak często wydaje się, że nawrócenie moje lub kogoś obok – a zwłaszcza kogoś obok – to tylko kwestia wzięcia się w garść i ustawienia na baczność. I tak właśnie traktuję siebie i innych.

Tymczasem Chrystus wie, że prawdziwa zmiana serca jest procesem – długim i nierzadko bolesnym. Wydarza się krok po kroku, w drobiazgach codzienności.

Z ogromną cierpliwością zadaje uczniom pytania, kieruje ich w stronę właściwych odpowiedzi, wyjaśnia, a na końcu broni przed zbyt szybkim osądem.

Mogę dziś poszukać sposobu, by być i działać tak jak On – wobec siebie i wobec bliskich.