Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».

 

To bardzo piękne, kiedy sam Bóg mówi o nas jak o swojej rodzinie. Każdy, kto pełni Jego wolę, staje się Jego siostrą, bratem, matką. To On, Bóg, pierwszy nas do tego wybrał. To dzięki Jego dobroci stajemy się Jego najbliższą rodziną.

Módlmy się, aby nasze życie każdego dnia było wypełnianiem woli Bożej.