Wola Ojca

Czwartek, I Tydzień Adwentu, rok I, Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Zobaczmy, jak ważna dla Jezusa jest wola Jego Ojca. Wiemy, że wypełnił ją w sposób doskonały – umierając na krzyżu. Czy zgadzamy się z wolą Boga na co dzień? Gdy coś dzieje się nie tak, jak byśmy sobie tego życzyli, czy mówimy „Bądź wola Twoja”? Czy raczej chodzimy źli i zdenerwowani, że nam się nie udaje? Gdy brak nam pokory, prośmy Boga o tę łaskę. On chętnie udziela pomocy, gdy my nie dajemy sobie z czymś rady.