Wolność

Środa, XXVII Tydzień Zwykły, rok II, Łk 11,1-4

A On rzekł do nich: "Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie".

 

Czy w związku z powyższą Ewangelią można by stwierdzić, że na Bogu jesteśmy w stanie coś "wymusić"? Mamy tak wielką wolność, aby prosić o cokolwiek chcemy... W innym fragmencie przeczytamy, że gdzie dwóch lub więcej zgodnie prosić będą, to dostaną. O co chciałbyś dzisiaj prosić? Czy Bóg da nam wszystko? – spróbuj...