Wolność w Chrystusie

Wtorek, XXVIII Tydzień Zwykły, rok II, Ga 5,1-6

Bracia: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie; wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

 

W Chrystusie jesteśmy wolni – bo tylko wolny człowiek może kochać, tylko wolny człowiek może odpowiedzieć tak naprawdę na miłość. Święty Paweł przypomina nam dziś, że nasza wiara właśnie działa przez miłość – podejmowane codziennie małe posługi względem Drugiego są prawdziwie świadectwem naszej wolności w Chrystusie.