Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

 

Cóż za wspaniała perspektywa na ten słoneczny dzień! Kto idzie za Bogiem, będzie miał życie wieczne. To takie proste słowa, ale jakie radosne! Jeśli karmimy się ciałem Chrystusa, będziemy żyć wiecznie. Cudownie!

Jeśli w niebie będziemy służyć Bogu swoimi talentami, to nie pozostaje nam nic innego, jak rozwijać je już dziś.

Żyjmy!