Współdziałał z nimi

Środa, Święto św. Marka, ewangelisty (25 kwietnia), rok II, Mk 16,15-20

Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Ten sam Jezus i nas powołuje. Zatem te same zasady które były w początkach obowiązują także i dziś.

Jezus mówi: idźcie; mówi: głoście Ewangelię. Oni poszli, głosili, a Pan współdziałał z nimi. Był Jezus wtedy, towarzyszył łaską, i co więcej potwierdzał cudami to co oni głosili.

Bądźmy posłuszni Jezusowi. Odważnie dajmy świadectwo Ewangelii. Poczujmy się powołanymi Apostołami, uczniami Apostołów. Poczujmy odpowiedzialność za przekaz Jezusowych treści współczesnym czasom.

Nie lękajmy się! Bądźmy tylko posłuszni nakazowi Jezusa. Idźmy odważnie, jak Jego pierwsi Uczniowie. Idźmy i bądźmy pewni, że i dziś Jezus będzie nam towarzyszył, nie opuści nas, jak nie opuścił św. Marka, św. Pawła i innych, którzy życiem potwierdzili oddanie dziełu ewangelizacji.