Wspólnota

Piątek, Św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera Pawła Chong Hasang i Towarzyszy (20 września), rok I, Łk 8,1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 

Pan Jezus przedstawia nam dziś wzór wspólnoty Kościoła. Znalazło się tam miejsce dla tych, którzy byli blisko Boga, ale też dla tych, których On uzdrowił na duchu. Tym, co ich połączyło, była chęć głoszenia Ewangelii.

Dziś też każdy z nas jest wezwany do budowania wspólnoty Kościoła opartej na miłości. Nasze dobre uczynki miłosierdzia będą mieć większy wpływ na innych niż piękne słowa o miłości. Bo miłość bez uczynków jest martwa. I tak samo martwy może być cały Kościół.

Panie Jezu, proszę Cię, spraw, abym umiał za Tobą podążać i dawać świadectwo pięknej miłości.