Wspólnota Boga

Niedziela, XX Tydzień Zwykły, rok A, Iz 56,1.6-7

Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i aby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

 

Wspólnota Boga musi być otwarta na tych, którzy chcą w niej służyć Panu. Do niej jednak nie mogą należeć wszyscy, ale ci, którzy chcą żyć według zasad, które daje Pan. Bóg mówi jasno: „chcesz – zapraszam”, ale i: „nie chcesz – masz prawo”.