Wspólnota miłości

Niedziela, Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A, J 3,16-18

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

 

Pochylamy się dzisiaj nad tajemnicą Trójcy Przenajświętszej, tajemnicą, nad którą św. Augustyn rozmyślał przez 20 lat. Według legendy spacerował on brzegiem morza i rozmyślał o Trójcy Świętej. W pewnym momencie spotkał chłopca, który z mozołem, ale nieustępliwie czerpał muszlą wodę z morza i wlewał ją do dziury wykopanej w piasku. Augustyn miał go zapytać:
– Co robisz?
– Przelewam morze do dołka.
– Przecież nigdy ci się to nie uda!
– Prędzej ja przeleję ocean do tego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Przenajświętszej Trójcy.

Ta wizja była darem od samego Boga. To wydarzenie w sposób obrazowy daje do zrozumienia św. Augustynowi – ale i nam – że tajemnica, której dziś dotykamy, jest nieskończona i nieogarniona.

Dzisiejsza uroczystość mówi nam, że nasz Bóg, w swoim doskonałym istnieniu, jest ideałem. Trójca Przenajświętsza stanowi nierozerwalną wspólnotę miłości, w której Ojciec, Syn i Duch Święty istnieją we wzajemnym przenikaniu i doskonałej harmonii. Ta wspólnota jest dla nas wzorem i wyzwaniem jednocześnie. Jesteśmy wezwani do budowania wspólnoty opartej na wzajemnym poszanowaniu, akceptacji i miłości.

Miłość jest sednem tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Ojciec kocha Syna, Syn oddaje się w miłości Ojcu, a miłość między nimi jest tak intensywna, że Jest jako Osoba – Duch Święty. Ta miłość przekracza granice naszego pojęcia, jest nieskończona i doskonała. Jezus Chrystus, Syn Boży, przez swoje ofiarowanie na krzyżu objawił nam najwyższy wymiar miłości. On nauczał nas, że nie ma większej miłości niż oddanie życia za przyjaciół. To właśnie ta miłość jest dla nas drogowskazem, inspiracją i powołaniem.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej stawia przed nami wyzwanie do odkrycia w naszym życiu Bożej miłości i wspólnoty. To wezwanie do wzajemnej miłości, do tworzenia więzi i do podzielenia się darem siebie z innymi.

Módlmy się, abyśmy zawsze otwierali się na działanie Trójcy Przenajświętszej w naszym życiu i doświadczali zbawczego wpływu tej tajemnicy w naszej wspólnocie. Niech Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty wypełnia nasze serca wiarą, nadzieją i miłością i dodaje nam ochoty i zdolności do zgłębiania Bożych tajemnic.