Wszyscy jesteśmy równi

Piątek, XXIV Tydzień Zwykły, rok I, Łk 8,1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

 

Ewangelista Łukasz nie pokazuje nam dziś żadnego skomplikowanego nauczania Jezusa, ale Jego otoczenie – nie byli to tylko mężczyźni. Jezusa otaczały też liczne kobiety – Jego uczennice, a trzy z nich zostały wymienione z imienia: Maria Magdalena, Joanna oraz Zuzanna.

Istotna informacja o nich to ta, że „usługiwały, udzielając ze swego mienia” – prawdopodobnie miały dużo pieniędzy i to pozwalało im na pomaganie materialne całej wspólnocie uczniów i uczennic Jezusa. Być może dzięki tym kobietom uczniowie mieli wsparcie pieniężne.

W Kościele Jezusa wszyscy jesteśmy równi – kobiety i mężczyźni mają takie samo prawo być blisko Boga.