Wszystkim przebaczyłeś?

Czwartek, XIX Tydzień Zwykły, rok II, Mt 18,21-19,1

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!”. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

 

Żydzi twierdzili, że kiedy przebaczysz komuś cztery razy, to jest to już czymś wspaniałym. Jednak Jezus jak zwykle podnosi poprzeczkę dużo wyżej i mówi, abyśmy przebaczali zawsze!

Kiedy ludzie w raju zgrzeszyli, zaczęli mścić się na sobie i czynić zło. Lamek, o którym czytamy w Księdze Rodzaju, pałał taką nienawiścią, że postanowił mścić się aż siedemdziesiąt siedem razy. Do tego zdarzenia między innym nawiązał Jezus, mówiąc, że trzeba tyle razy przebaczać. Oczywiście to symboliczna liczba. Wybaczać drugiemu przewinienia należy za każdym razem, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Stań dzisiaj przed Panem Jezusem i pomyśl, czy wszystkim, którzy wyrządzili Ci jakieś zło, już przebaczyłeś. A jeżeli nie, to w swoim sercu proś Pana Jezusa, aby pomógł Ci wybaczyć, bo przecież o to modlimy się codziennie w modlitwie Ojcze Nasz.