Wszystko jest Jego

Czwartek, IV Tydzień Adwentu, rok I, 1 Sm 1,24-28

Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: «Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany Panu». I oddali tam pokłon Panu.

 

Ta świadomość, że wszystko należy do Boga, umknęła jakoś współczesnym. Trzeba by znowu powrócić do życia w perspektywie obdarowania i budowania świadomości, że nic z nas, ale wszystko, co dobre, mamy od Niego!