Wybór

Środa, XII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 7,15-20

Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc: poznacie ich po ich owocach".

 

Nie idźcie za wszystkim, co ładne, kolorowe, popularne, czym zachwycają się inni. Pomyślcie, zanim pochłonie Was coś, co nie jest Was warte. Co Was zgubi, przez co przegracie najważniejszą grę – tę o wieczność. Nie dajcie się zwieźć, oszukać, omamić, zaczarować. Nie słuchajcie kolegi, który mówi, że ściąga na klasówce z matematyki, bo to prostszy sposób do sukcesu niż rzetelna nauka.

Idźcie za tymi, który wybierają prawdę, uczciwość, sumienność, miłość, troskę o innych. Wybierajcie tych, którzy stają po stronie słabszych, biedniejszych, brzydszych. Idźcie za tymi, którzy nie boją się mówić prawdy z wszelkimi konsekwencjami. Bóg wynagrodzi każde prawe działanie. Nawet się nie obejrzymy...