Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

 

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia ustanowienie dwunastu apostołów. Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał powołać, tych, których chciał, aby Mu towarzyszyli. Wkrótce staną się posłańcami Ewangelii.

Tego również oczekuje od nas. Każde spotkanie z Jezusem uświadamia, że jesteśmy powołani do bycia w Kościele, w naszym środowisku, w rodzinie. Kiedy przebywasz w szkole, pamiętaj, że jesteś uczniem Jezusa. Postępuj tak, jakby On postąpił.

Świadomość, że Jezus kroczy z Tobą i towarzyszy Ci w życiu, zobowiązuje do świadectwa na co dzień. Bądź dobry, bądź miłosierny, bo właśnie taki jest Jezus.