Stacje Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Franciszka dotykały problemów współczesnego świata. Każda stacja była przedstawiana w sposób artystyczny. Tworząc oprawę wykorzystano rozmaite formy artystycznego wyrazu. Wszystko po to, by przekaz był jasny i czytelny dla młodych ludzi z całego świata. Poszczególne stacje były związane z uczynkami miłosierdzia wzgledem duszy i ciała, co uczyniło tę Drogę Krzyżową również swoistą "Drogą miłosierdzia".

   Papież Franciszek zauważył, że w obliczu wielu niesprawiedliwości często pytamy, „gdzie jest Bóg?”, skoro na świecie istnieje zło, są ludzie głodni, spragnieni, bezdomni, wygnańcy, uchodźcy. „Istnieją takie pytania, na które nie ma żadnych ludzkich odpowiedzi. Możemy tylko spojrzeć na Jezusa i Jemu zadać te pytania. A odpowiedź Jezusa jest następująca: „Bóg jest w nich”, Jezus jest w nich, cierpi w nich, głęboko utożsamiony z każdym z nich. Jest On tak zjednoczony z nimi, że tworzy niemal „jedno ciało”.

Relacje na WYD Dehonians