Wymowny obraz

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkanocny, rok I, J 10,1-10

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

 

Jezus, używając obrazu owiec idących za głosem pasterza, korzysta z bardzo rzeczywistego przykładu codziennego życia pasterzy Palestyny. W czasach Jezusa wypasający owce pasterze na noc gromadzili swoje owczarnie we wspólnej oborze. Rano, ponownie udając się na pastwiska, stojąc u bramy obory, nawoływali swoje owce, które znając ich głos, wychodziły za nimi na pastwisko.

Czy można użyć bardziej wymownego obrazu, jak powinna wyglądać nasza relacja do Jezusa, Dobrego Pasterza? Znajomość głosu pasterza i zaufanie owiec, że pasterz prowadzi je na życiodajne pastwiska, jest jasnym zaproszeniem do naszego absolutnego zaufania Jezusowi Chrystusowi. On, Dobry Pasterz, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otwarł nam nieograniczone przestrzenie życia, które są w zasięgu naszej ręki, jeśli tylko wiernie podążamy za Jego głosem.

Jeśli tylko podążamy za głosem naszego Dobrego Pasterza…

Duchu Święty, daj nam otwarte ucho i serce, by każdego dnia wiernie iść za głosem – Jezusem Chrystusem.