Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".

 

Misją Jezusa nie była rewolucja w obrębie prawa religijnego, ale wypełnienie tego, co zostało wcześniej zapowiedziane. Najważniejszym przykazaniem pozostało prawo miłości: będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. Odkupieńcza śmierć Syna Bożego na drzewie krzyża, w najwyższym stopniu potwierdziła miłość Boga do człowieka. Naszym zadaniem i obowiązkiem jest dziś starać się maksymalnie wypełniać to prawo. Uczciwe życie, miłość do bliźniego i do Boga, to gwarantuje. Watro w okresie Wielkiego Postu postawić sobie to pytanie: na ile w moim życiu wypełniam przykazanie miłości Boga i bliźniego?