Wypełnić prawo miłości

Środa, III Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

 

Misją Jezusa nie była rewolucja w obrębie prawa religijnego, ale wypełnienie tego, co zostało wcześniej zapowiedziane. Najważniejszym przykazaniem pozostało prawo miłości: będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. Odkupieńcza śmierć Syna Bożego na drzewie krzyża w najwyższym stopniu potwierdziła miłość Boga do człowieka. Naszym zadaniem i obowiązkiem jest dziś starać się maksymalnie wypełniać to prawo. Uczciwe życie, miłość do bliźniego i do Boga to gwarantuje. Watro w okresie Wielkiego Postu postawić sobie to pytanie: na ile w moim życiu wypełniam przykazanie miłości Boga i bliźniego?