Wytrwałość

Czwartek, VI Tydzień Wielkanocny, rok I, J 16,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada». Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

 

Wytrwałość w wierze sprawi, że nasz smutek obróci się w radość. Bóg chce, abyśmy byli radośni i aby nasza radość była pełna. W innym fragmencie Pisma Świętego mówi, że będzie oczyszczał i pielęgnował nasze gałązki – te, które przynoszą owoc. Przez to dozna chwały, a wszystko po to, aby nasza radość była pełna! Bóg nie chce naszego smutku. Wiadome, że jesteśmy ludźmi. Mamy emocje i uczucia, czasami negatywne czy smutne. Celem jednak jest radość!

Co moglibyśmy dzisiaj zrobić, aby być krok bliżej radości?