Odpowiedział mu Filip: Chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

 

Początkowe niedowierzanie Natanaela przeradza się stopniowo w wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa: „Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!”. Spotkanie z Jezusem przemienia nasze serce, które skłania się coraz bardziej do dobra i pragnie podążać za prawdą. Ilekroć otwieramy się na delikatne wezwanie Mistrza, odnajdujemy pokój i radość z Jego bliskości.

Aby stać się prawdziwym uczniem Jezusa i Jego apostołem, trzeba uwierzyć Jego słowom i powierzyć Mu całe swoje życie. Nie jest to łatwa decyzja, ale otwiera przed nami zupełnie nową perspektywę postrzegania świata i Boga. Decyzja ta owocuje radością przebywania z Chrystusem w Jego chwale. 

 

Przeczytaj również >>Zbawienna mądrość starców<< Przemysława Radzyńskiego.